PARTNERLER

EUROKULÜB KADIN Birliği , Bulgaristan ekonomisi, endüstrisi ve kültürünün farklı sektörlerinde faaliyet gösteren, kadın bilim adamları, profesörler, doktorlar, avukatlar, gazetecilerden oluşan bir grup kadın tarafından kurulmuştur.   EUROKULÜB KADIN’ın hedefi kadın girişimciliğini teşvik etmek, kadınların iş dünyasında haklarını ve çıkarlarını korumak ve desteklemek, iş dünyasında kadınların profilini yükseltmek ve iş alanını giderek daha çekici bir ifade alanı haline getirmek, Bulgar ve Avrupalı kadınlar arasında çalışma toplulukları oluşturmak, manevi değerleri ve sivil toplumu geliştirmek ve desteklemek, nüfusun farklı kesimlerinin sosyal entegrasyonunu ve kişisel gerçekleşmelerini desteklemek, insan haklarını korumak, kadın girişimcilere kariyerlerinin her aşamasında mesleki gelişimlerinde ve işlerinin gelişiminde destek olmalarını sağlamak.

EUROKULÜB KADIN farklı yapıdaki projeleri yürütmek için bakanlıklar, bölgesel ve yerel kuruluşlarla işbirliği yapıyor: kadın girişimciliğinin gelişiminde çağdaş trendleri tanıtmak ve eğitim, yeni girişimciler için sanal iş inkübasyonu, kamu-özel ortaklığı, kadın girişimciliğini teşvik etmek ve geliştirmek, İzleme, araştırma, girişimcilik değerlerinin rolünü yükseltmek, cinsiyet eşitliği ve kadınlar için eşit haklar.

Bu görevi gerçekleştirmek için EUROKULÜB KADIN ‘ın farklı alanlarda uzman bir ekibi bulunmaktadır – eğitim, danışmanlık, bilgi ve pazarlama, Avrupa fonlarına erişim, kadın girişimciliğini ve kadın eşitliğini teşvik eden projelerin koordinasyonu.

Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. TATYANA BALIKÇİEVA’dır

Bayan Balıkçieva finansçı, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşları için Avrupa finansmanlı programlar ve projeler alannda danışmandır. Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimi bulunmaktadır.  Binaların ve yapıların finansal değerlendirmesi için lisansa sahiptir. 2006 yılında kurulan EUROKULÜB KADIN Birliği’nin kurucusudur.

EUROKULÜB KADIN’ın misyonu:

 • Bulgaristan’da is ortam?n? iyilestirmek, Bulgaristan ekonomisinin gelismesi icin ve Bulgar uretimini ve hizmetlerini uluslararas? pazarda tan?tmak icin devlet kurumlar?, sivil toplum kuruluslar?, dernekler ve digerleriyle isbirligi yapmakt?r;
 • Ulusal ve uluslararas? duzeyde devlet kuruluslar? ve sivil toplum kuruluslar? ile ortakl?klar olusturmak ;
 • Uyelerinin ticaretinin tan?t?m?n? ve genislemesini desteklemek;
 • Yurticinde ve yurtd?s?nda yeni ortaklar ve pazarlar bulmak icin yard?mc? olmak;
 • Bulgaristan’da kad?n girisimciliginin gelismesi icin yurtici ve yurtd?s?ndaki diger kad?n kuruluslar? ile arkadasl?k ve isbirligine yonelik bir politika izlemek;
 • Belediye, bolgesel, bolgesel ve ulusal duzeyde kad?n girisimcilerin c?karlar?n? korumak icin arabuluculuk yapmak;
 • Bulgaristan’da girisimci kad?n isverenlerin faaliyetlerini tesvik etmek ve harekete gecirmek;
 • Yurtici ve yurtd?s?ndaki kad?n girisimcilerin dernekleriyle proje ve programlarda ortak faaliyette bulunmak;
 • Avrupa fonlar? ve diger finansal kaynaklar taraf?ndan finanse edilen projelerin uygulanmas? ve gelistirilmesiyle ilgili bilgilendirmek ve yard?mc? olmak;
 • Bulgaristan’da kad?n girisimciliginin gelisimi ile ilgili cal?smalar, arast?rma ve gelistirme yapmak;
 • Uluslararas? irtibatlar? yogunlast?rarak, bilgi paylas?m?, egitim kurslar?n? yayg?nlast?rarak ve is toplant?lar?n? yayarak mesleki egitimi desteklemek ve tesvik etmek.
 • Bilgiyi yayarak, konferanslar ve seminerler duzenleyerek, yay?nlar yaparak, Is iletisimi hakk?nda daha iyi bilgi icin tazeleme kurslar? duzenleyerek mesleki egitimi ve amaclar?n? tesvik etmek ;
 • Manevi degerler, cinsiyet esitligi, kad?nlar icin esit haklar, sivil toplum, egitim, bilim, kultur ve teknoloji alanlar?nda etkinlikler duzenlemek.

EUROKULÜB KADIN gerek faaliyetleri ile gerek ise üye ve partnerleri ile kadın girişimciliğini destekleyici eylemleri teşvik etmek için tüm yetkili kurumlarla işbirliği yapar, kadın profilini ve yaratıcı gücünü ve sosyo-ekonomik değerlerini yükseltmek için yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde özel ve kamu kuruluşlarıyla destek ve işbirliği yapmaktadır, kadın girişimciliğinin gelişimini ve kadınların insani ve mesleki kapasitelerinin geliştirilmesini teşvik etmektedir.

Birlikte 50’den fazla kadın girişimcisi, toplumda kilit pozisyonda bulunan kadınlar, kadının aile ve işyerinde olumlu etkisi olması için çalışan kadınlardan oluşan üyeler bulunmaktadır.  Mesleki deneyimleri ve bilgileri ile EUROKULÜB KADIN üyeleri, Bulgar ekonomisinin yerel ve bölgesel düzeyde gelişme fırsatlarını arttırmak için ortak eylem için bir araya gelmişlerdir.

Menü