КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

Ресурсите за развитие на културния туризъм включват археологически, архитектурни, етноложки, религиозни обекти, исторически забележителности, както и културни институции – музеи, галерии, читалища и културни събития от различно естество, свързани с…
Read More

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЕКИ ЗАНАЯТЧИЯ В БЪЛГАРИЯ?

За да работите като занаятчия, трябва да сте: калфа; майстор; да имате ІІ-ра степен на професионална квалификация, придобита за съответния занаят от професионална гимназия, от друго обучение, от висше училище,…
Read More

БЪЛГАРСКИТЕ ЗАНАЯТИ- НАЦИОНАЛНА КУЛТУРНА СЪКРОВИЩНИЦА

Българските традиционни занаяти и домашни дейности създават предмети и произведения, чиято стойност се оказва впечатляващо устойчива на силата на времето. За направата на различните изделия българите и българките са използвали…
Read More
Меню