ЕВРОКЛУБ ЖЕНА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВА РЕАЛИЗИРА-НЕТО НА ПРОЕКТ “CRAFTS“

На 29.10.2020, Евроклуб Жена проведе пресконференция за приключване на проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции“, (CB005.2.23.022),съфинансиран от Европейският…
Read More

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНА ФИНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЕКТ CRAFTS/ЗАНАЯТИ

В периода 22-23.10.2020, в град Ямбол (България), партньора от България по проекта – Евроклуб Жена, бе домакин на международно събитие – финална международна конференция –  „ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТИТЕ,…
Read More

ПОКАНА ЗА УЧАСТИE В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ “CRAFTS“ В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

На 29.10.2020, Евроклуб Жена ще проведе пресконференция за приключване на проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции“, ( CB005.2.23.022),…
Read More

„ИНИЦИАТИВА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ УСТОЙЧИВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА ЗАНАЯТИТЕ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ СЕ ПРОВЕДЕ В ЛАЛАПАША, ТУРЦИЯ

В периода 16-17.10.2020, в град Лалапаша (Турция), водещия партньор по проекта – Съюз на Лалапаша за предоставяне на услуги по селата, към Областната Администрация на Лалапаша, Турция, бе домакин на…
Read More

ПОКАНА КЪМ БЪЛГАРСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНA КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „CRAFTS/ЗАНАЯТИ“ В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

Евроклуб Жена, Ямбол, в качествто си на партньор, в проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции“, (CB005.2.23.022), финансиран по…
Read More

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ CRAFTS, В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

В периода 24-25.09.2020,в град Ямбол (България) се проведе международно събитие за обмен на информация и добри практики – Инициатива за насърчаване устойчивото използване на историческото и културно наследство и ресурси…
Read More

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВОТО МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ В ЛАЛАПАША, ТУРЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА, ПОДКРЕПЯЩА РАЗВИТИЕТО НА ЗАНАЯТИТЕ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ЯМБОЛ-ЛАЛАПАША

В периода 18-19.09.2020, в град Лалапаша (Турция), се проведе първото международно събитие по проекта, чиято основна цел бе създаването на мрежа, с представители от България и Турция, които да работят…
Read More

ТРЕТА КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ CRAFTS” В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

В периода 14-15.09.2020, се проведе третата координационна среща в Ямбол,България, между екипа на проекта „CRAFTS / ЗАНАЯТИ- мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически…
Read More

ПОКАНА КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ CRAFTS/ЗАНАЯТИ В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

Евроклуб Жена, Ямбол в качествто си на партньор, в проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции“,                         (CB005.2.23.022), финансиран по…
Read More
Меню