ТРЕТА КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ CRAFTS” В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

В периода 14-15.09.2020, се проведе третата координационна среща в Ямбол,България, между екипа на проекта „CRAFTS / ЗАНАЯТИ- мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически…
Read More

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ CRAFTS/ЗАНАЯТИ В ЛАЛАПАША, ТУРЦИЯ

Евроклуб Жена, Ямбол в качествто си на партньор, в проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции“,( CB005.2.23.022), финансиран по…
Read More

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ГРЪНЧАРСТВО В ЯМБОЛ

На 13.03.2020, Евроклуб Жена, успешно завърши реализацията на обучение по грънчарство, в рамките на изпълнение на проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането…
Read More

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ПО ГРЪНЧАРСТВО В ЯМБОЛ

На 09.03.2020, Евроклуб Жена стартира обучение по грънчарство, в рамките на изпълнение на проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически…
Read More

ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ „ЗАНАЯТИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРОДУКТИ – ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ“

Проекта „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции“ е в своята активна фаза. Излезе от печат информационното издание „ЗАНАЯТИТЕ И…
Read More
УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ГРЪНЧАРСТВО И ИЗРАБОТКА НА КЕРАМИКА В ЛАЛАПАША

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ГРЪНЧАРСТВО И ИЗРАБОТКА НА КЕРАМИКА В ЛАЛАПАША

На 22.02.2020, успешно приключи обучението по грънчарство и изработка на керамика, проведено от Съюз на Лалапаша за предоставяне на услуги по селата, стартирано на 08.02.2020 в рамките на изпълнение на проект „CRAFTS/…
Read More

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ПО ГРЪНЧАРСТВО ПО ПРОЕКТ CRAFTS/ЗАНАЯТИ

Евроклуб Жена ще проведе обучение по грънчарство, в рамките на изпълнение на проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции“,…
Read More
Грънчарство

СЪЮЗ НА ЛАЛАПАША ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО СЕЛАТА СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ПО ГРЪНЧАРСТВО И ИЗРАБОТКА НА КЕРАМИКА ПО ПРОЕКТ CRAFTS/ЗАНАЯТИ

На 08.02.2020, Съюза на Лалапаша за предоставяне услуги  по селата, стартира второто си обучение по грънчарство и изработка на керамика, в рамките на изпълнение на проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни…
Read More

ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННО ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЯТА И ОТНОШЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗАНАЯТИТЕ В РЕГИОНА И ТЯХНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ

Една от основните дейности по изпълнението на проекта „CRAFTS/ЗАНАЯТИ-мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции“ (CB 005.2.23.022) е успешно завършена, а именно информация…
Read More

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ДЪРВОРЕЗБА В ЯМБОЛ

На 24.01.2020, приключи обучението в Ямбол, по дърворезба, в рамките на изпълнение на проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически…
Read More
Меню