„ИНИЦИАТИВА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ УСТОЙЧИВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА ЗАНАЯТИТЕ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ СЕ ПРОВЕДЕ В ЛАЛАПАША, ТУРЦИЯ

В периода 16-17.10.2020, в град Лалапаша (Турция), водещия партньор по проекта – Съюз на Лалапаша за предоставяне на услуги по…

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВОТО МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ В ЛАЛАПАША, ТУРЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА, ПОДКРЕПЯЩА РАЗВИТИЕТО НА ЗАНАЯТИТЕ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ЯМБОЛ-ЛАЛАПАША

В периода 18-19.09.2020, в град Лалапаша (Турция), се проведе първото международно събитие по проекта, чиято основна цел бе създаването на…
Меню