Съюз на Лалапаша за предоставяне на услуги по селата, към Областна Администраци Лалапаша

lalapashaСъюзът на Лалапаша за предоставяне на услуги по селата, към Областна Администраци Лалапаша, Турция е създаден през 1979 година. Съюзът отговаря за нуждите на селата като пътища, вода, сметосъбиране, училища и джамии.

Съветът на Съюза на Лалапаша за предоставяне на услуги по селата, към Областна Администраци Лалапаша, Турция се състои от председател (каймакамин), кметовете на 27 села и двама провинциални съветници. Съюзният комитет се състои от председател (каймакамин), кметовете на две села и двама провинциални съветници.

Съюзът извършва своите дейности с трима човека персонал Съюза отговаря за поддръжката на питейната вода на селата Бююнлю, Кючюнлю, Хаджълар, Демиркьой, Ортакчъ, Каваклъ, Узунбайър, Хюсейинпънар, Чатма, Домбай, Вайсал, Хаджъданишмент, Сюлейманданишмент, Ташлъмюселлим, Чьомлекакпънар, Хамзабейли, Юмербоа, Туглалък и Чаллъдере, както и за събирането на всякакви начисляавания, повреди, поддръжка и ремонт на около 2201 абоната.

В рамките  на проекта „В полза на обществото“ извършен съвместно с Дирекция Иш-Кур (Бюро по труда-вТурция), в определени месеци от годината се наемат 20 души персонал, които работят в селата  по задачи като почистване на селските площади, гробищата в селата, склада за питейната вода.

ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДКРЕПА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА СЕЛАТА (KÖYDES) ПРЕЗ 2018 ГОДИНА:

 • Завършен е с 2 км асфалтиране между Лалапаша-Хаджъданишмент.
 • Завършен е с поддръжката и ремонта на канализациите Юмербоа-Кючюнлю.
 • Завършен е строежът на септична яма за 250 души и канализацияата на Чьомлеккьой.
 • Работата по подземното напояаване на село Чьомлекакпънар беше спряана поради работа по консолидация на полето.
 • Завършен е със строежа на склада за питейна вода в село Туглалък.
 • Пробиването на сондажен отвор в село Хаджъданишмент е завършено.

ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДКРЕПА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА СЕЛАТА (KÖYDES) ПРЕЗ 2019 ГОДИНА:

 • Изкупуването на 18 700 кв. м. павета за използване в селата на нашия район, продължава.
 • Продължава пробиването на отвора за питейна вода Домбай Груп.
 • В селата, свързани с нашия район, инсталирането на  мрежови разделителни вентили продължава.
 • Профължава строежът на септична яма село Домбай.
 • Работата по подземното напояаване на село Чьомлекакпънар е завършена след като свърши  работата по консолидация на полето.
 • Приключено е със строителните работи по водоповода за питейна вода Вайсал Груп.
 • Приключено е със строителните работи по водоповода за питейна вода село Вайсал.
Меню