CRAFTS / ЗАНАЯТИ
МРЕЖА ЗА СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ТЯХНАТА ЗАЩИТА, НАСЪРЧАВАНЕ И ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ
(NO CB005.2.12.022)

Новини

Новини

СЪЮЗ НА ЛАЛАПАША ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО СЕЛАТА ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАР-ТИРАНЕ НА ПРОЕКТ CRAFTS- ЗАНАЯТИ В ЛАЛАПАША

На 11.11.2019г. /Понеделник/ в гр.Едирне/Лалапаша, Съюз на Лалапаша за Предоставяне на Услуги по Селата проведе пресконференция за стартиране на проект ‚CRAFTS- ЗАНАЯТИ – мрежа…
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ CRAFTS- ЗАНАЯТИ

Публикации

Меню